Home | Top Categoriën | COPYRIGHT
 

COPYRIGHTicoon COPYRIGHT NOTICE

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot nu en het logo van de  Stichting Mat'54 Hondekop-vier en de Stichting Exploitatie en Onderhoud Mat'54., waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij de Stichting Mat'54 Hondekop-vier en de Stichting Exploitatie en Onderhoud Mat'54.

 

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Stichting Mat'54 Hondekop-vier en de Stichting Exploitatie en Onderhoud Mat'54. en/of haar licentiegevers.

 

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichtingen is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

 

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers
(tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan de Stichtingen tot behoud van de Mat'54 Hondekop-vier treinstel 766).

 

Stichting Mat'54 Hondekop-vier en de Stichting Exploitatie en Onderhoud Mat'54. hebben het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van De Stichtingen tot behoud van de Mat'54 Hondekop-vier treinstel 766, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

 

Stichting Mat'54 Hondekop-vier en de Stichting Exploitatie en Onderhoud Mat'54. hebben tevens het recht om - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

 

Voor vragen kunt uw contact opnemen met:

webmaster@mat54.nl

Prins Bernard Cultuurfonds Mondriaanstichting Roestrijden.nl Sponsor ons, en uw logo wordt hier geplaatst
Officiële website van de Stichting Mat´54 Hondekop-vier en Stichting Expoitatie en Onderhoud Mat´54