Home
 

home page

Van harte welkom op de website van de Stichting Hondekop.


Donateursrit Stichting Hondekop op zaterdag 30 september 2017

Geachte donateur, geachte geïnteresseerde,


Hier stond tot voor kort de aankondiging van ons donateursweekend, met ritten op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober.

Helaas is vanwege onvoldoende belangstelling de rit van 1 oktober naar de SGB in Goes vervallen.

 

Op zaterdag 30 september 2017 rijdt ons treinstel 766 de Werkplaats Express, een rit uit van Utrecht Centraal, vertrek rond 8:50 uur) naar Maastricht, waar wij rond 10:45 zullen aankomen. Onderweg zullen er tevens opstapmogelijkheden zijn te ’s-Hertogenbosch (rond 9:20 uur), Eindhoven (rond 9:45 uur) en Roermond (rond 10:15 uur).


Na aankomst in Maastricht zal er een rangeerbeweging plaatsvinden naar het Onderhoudsbedrijf Maastricht van NS Techniek, dat die dag een Open Dag houdt. U kunt, indien u dat wenst, tijdens deze rangeerbeweging aan boord blijven om de open dag van het Onderhoudsbedrijf te bezoeken.


De werkplaats is deels verbouwd en de nieuwe hal is de eerste in zijn soort voor de nieuwe generatie materieel. Niet alleen kan de Flirt hier onderhouden worden, maar de hal is ook voor ander materieel geschikt. Naast het bekijken van de nieuwe onderhoudshal, kunt u ook oud en nieuw materieel bezichtigen en is er een modelspoorbouwvereniging aanwezig. Rond 16:30 uur vertrekt treinstel 766 weer naar Maastricht om terug te rijden naar Utrecht met wederom stops te Roermond, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Rond 18:30 uur zullen wij op Utrecht Centraal aankomen.

 

Tickets voor deze rit koopt u bij de Stichting Mat ’54 Hondekop-vier.

 

Donateurs hebben altijd een streepje voor. Het tarief voor donateurs bedraagt voor de rit naar Maastricht € 15,00. Voor niet-donateurs staat deelname aan deze rit open voor € 20,00.

 

We bieden voor deze rit géén scholieren/studententarief aan.

 

Aanmelding gebeurt op volgorde van binnenkomst en bij overtekening krijgen donateurs voorrang op niet-donateurs. Zorgt u ervoor dat uw donatie tijdig bij ons ontvangen is?


Donateur worden

 

U kunt tegelijkertijd met uw inschrijving voor deze rit ook donateur worden. U profiteert dan meteen van het lagere donateurstarief en de mogelijkheid een tweede kaartje tegen hetzelfde tarief te kopen. Uw jaardonatie wordt dan tegelijkertijd met de ritprijs via de eenmalige incassomachtiging van uw bankrekening afgeschreven. Op het inschrijfformulier kunt u een en ander aangeven.

 

Inschrijven

 

Voor de inschrijving voor de rit en de incasso van de ritbijdrage gebruiken we, zoals het afgelopen jaar gebruikelijk, de digitale technologie. Dat doen we in de wetenschap dat vrijwel iedereen de beschikking heeft over internet, of daarover via kinderen, vrienden, kennissen of instellingen kan beschikken.

 

U kunt zich tot en met 24 september 2017 inschrijven via de internetpagina http://tinyurl.com/Mat54-weekend


Betaling

 

De betaling van uw vervoersbewijs voor deze rit geschiedt door middel van het afgeven van een éénmalige incoassomachtiging ten gunste van de Stichting Mat ’54 Hondekop-vier. U vult hiertoe de gevraagde gegevens in op de inschrijfpagina. De incasso zal in de week voorafgaand aan de donateursrit bij de bank worden aangeboden.

 

Alleen bij bevestigde deelnemers zal incasso van het verschuldigde bedrag plaatsvinden. Vervoersbewijzen worden u tussen 25 en 29 september toegezonden. We hebben er deze keer voor gekozen om u de vervoerbewijzen per email toe te sturen.

 

Restitutie van de reissom vindt uitsluitend (maar gegarandeerd) plaats indien de rit door de organisatie wordt afgelast en bij overtekening van de rit.


Informatie

 

Deze brief is na te lezen op de internetpagina www.mat54.nl. Ook wordt hier aanvullende informatie gegeven als dat nodig zou blijken te zijn. Voor overige vragen wendt u zich per email tot: donateursrit@mat54.nl

 

Wij hopen u te mogen begroeten op 30 september!

 

Namens het bestuur van de Stichting Hondekop,

met vriendelijke groet,

 

Bas Crijns

secretaris

 
 
Foto: Fermon Bosman - 24 november 2007 - Nedtrain Maastricht.
 
 
 

Zaterdag 19 augustus zijn diverse vrijwilligers druk bezig geweest met de eerste schoonmaakwerkzaamheden van Benelux Hondekop 220.902. Vooral de 1e klasse coupés werden grondig aangepakt. Op de foto's zijn de verschillen goed te zien.
Foto's: Vincent Wolst.

DRAAISTELREVISIE BENELUX

Na overbrenging van het Beneluxstel op 14 juli is in Roosendaal een begin gemaakt met de draaistelrevisie. Tijdens het rijden onstaat op draaistellen na verloop van tijd een dikke koek van onder andere zand, olie en roest. Om goed zicht te krijgen op de conditie van de draaistellen moeten deze daarom eerst worden schoongemaakt. Bovendien kan er dan makkelijker worden gesleuteld aan de draaistellen.
 
 
Bij de 766 zijn alleen de buitenkanten van de draaistellen schoongemaakt. Dit is toen gedaan door vrijwilligers met een roterende staalborstel en een pneumatische naaldhamer. Een erg smerig karwei waarbij je ongeveer een dag zoet bent met een draaistel. Bij de Benelux zijn de draaistellen onder de trein vandaan gehaald en zijn deze door de firma ColdBlast met droogijs gestraald. Droogijs wordt gemaakt van vloeibare C02. Dit vloeibare gas wordt door een cilinder en een matrijs geperst waarna korrels ontstaan. Met deze korrels zijn de draaistellen gestraald. Dat levert een prachtig resultaat op!

 

 
 
En dan komt het er zo uit te zien!

 

SPOORICOON VAN INTERNATIONALE SAMENWERKING TERUG IN NEDERLAND  

 

Na jaren is het zover: het enige overgebleven exemplaar van de eerste serie Beneluxtreinen komt naar Nederland. Vrijdag 14 juli wordt deze “Benelux-Hondekop” terugverwacht op Nederlandse bodem. De Stichting Hondekop heeft het treinstel van het type Hondekop overgenomen uit de historische treinencollectie van de Belgische spoorwegen. Na een grondige opknapbeurt zal het weer geschikt als museumtrein rijden op het Nederlandse en Belgische spoorwegnet.


Het heeft een tijd geduurd, maar nu is het zeker. De laatste van een serie van 12 roemruchte Benelux-Hondekoppen keert terug naar Nederland. Deze treinstellen, gebouwd door Werkspoor in Utrecht, werden van 1957 t/m 1986 gebruikt op het traject Amsterdam - Brussel. Ze waren hun tijd ver vooruit doordat ze zowel in Nederlandse als in België kunnen rijden. Verder is het uniek dat de treinstellen in zowel Nederland als België zijn gebouwd. Alle elektrische installaties zijn gemaakt door de Belgen; Werkspoor in Utrecht tekende voor het casco en onderstellen.  “Deze treinen kunnen gezien worden als het begin van de Europese samenwerking, die immers met de oprichting van de Benelux een grote impuls kreeg”, zo zegt Paul van der Lugt. “Het is fantastisch dat we dit Europees industrieel erfgoed in oude glorie gaan herstellen.” Na jaren van trouwe dienst werden alle Nederlandse treinstellen gesloopt. Eén Belgisch treinstel werd echter bewaard voor een toekomstig spoorwegmuseum. Met dat doel werd het treinstel in een loods opgeborgen en stond het bijna 30 jaar stil.

 

Het verwerven van deze Benelux-hondekop is altijd een grote droom geweest van de Stichting Hondekop. Deze stichting die onder leiding staat van liefhebbers Erik de Zwart en Paul van der Lugt, beheert al ruim 20 jaar Hondekoptreinstel 766. Dit voormalige NS intercitytreinstel uit 1960 is enige jaren geleden volledig opgeknapt en wordt als museumtrein ingezet voor evenementen en bijeenkomsten.

 

Contacten werden aangeknoopt met de Belgische spoorwegen en blijkbaar op een gunstig moment: in België waren plannen voor een nieuw spoorwegmuseum veranderd en de Benelux-hondekop was wel erg groot om er in opgenomen te worden. Daarnaast moesten de historische treinen een nieuwe stallingruimte vinden. In de gesprekken overtuigde de Stichting Hondekop de Belgen dat terugkeer naar Nederland de beste optie was voor de toekomst van het treinstel: er was al een rijvaardige hondekop in haar bezit. Ook had de stichting een goed plan om de trein te restaureren en rijvaardig te maken na 30 jaar stilstand. Bovendien erkende de Stichting Hondekop duidelijk dat de begeerde trein ook Belgisch historisch railerfgoed is en dat dat aspect nadrukkelijk in het oog wordt gehouden. Een overeenkomst tot overdracht werd bereikt in de zomer van 2015.

 

Sindsdien zijn de vrijwilligers van de Stichting Hondekop in Leuven (B) bezig geweest met de voorbereidingen voor het transport naar Nederland. Enige weken geleden gaven de bevoegde instanties groen licht voor het transport van het treinstel van Leuven naar Nederland. Gesleept door een diesellocomotief wordt het treinstel naar Roosendaal overgebracht. Daarna wordt het overgebracht naar de voormalige wagenwerkplaats in Amersfoort waar het net zo grondig zal worden opgeknapt als de andere hondekop van de stichting. Daarna zal het treinstel weer geschikt zijn om als museumtrein te laten rijden op het Nederlandse en Belgische spoorwegnet.

 

Erik de Zwart, voorzitter van de Stichting Hondekop: “ Het is geweldig dat we nu ook de Benelux- hondekop hebben, naast het bewaarde hondekoptreinstel voor de Nederlandse binnenlandse dienst. We gaan de Benelux-hondekop opknappen zodat hij weer inzetbaar is. We kijken er naar uit om, als vanouds, met deze trein over de spoorwegnetten van België en Nederland te rijden.

Het Historisch Patrimonium van de Belgische spoorwegen NMBS heeft gezorgd dat een Benelux-hondekop bewaard is gebleven na de buitendienststelling in 1987. Ik dank de Belgische spoorwegen en haar medewerkers voor de goede samenwerking om het treinstel over te dragen aan de Stichting Hondekop. Ook dank ik de Belgische spoorwegen voor het vertrouwen in de Stichting Hondekop om deze Belgisch- Nederlandse trein te beheren.”

 

De komst van het Beneluxtreinstel naar Nederland was nooit mogelijk geworden zonder het bemiddelende werk van het spoor-consultancybedrijf Q-rail en de Stichting Holland Spoor. "Zonder de grote inspanningen van deze twee firma's was het ons nooit gelukt het Benelux treinstel naar Nederland te krijgen. Wij beide bedrijven daarvoor buitengewoon erkentelijk", aldus Paul van der Lugt.

 

 

 

         

Het betreffende treinstel nog in dienst bij de spoorwegen, klaar voor vertrek vanuit Amsterdam Centraal

Foto: Robert Stremming

  Het Beneluxtreinstel in de huidige toestand in Leuven (B)  Foto: Stichting Hondekop
     

FEESTELIJK INGEBRUIKNAME TREINSTEL 766 OP 3 APRIL 2017.

Vandaag, 3 april 2017, is ons Mat'54 treinstel 766 officieel in dienst gesteld. Roger van Boxtel, president-directeur van NS en Pier Eringa, president-directeur van ProRail, hebben de 766 symbolisch in gebruik genomen door de hondenriem van de Hondekop door te knippen. We hopen onze 766 nog vaak te mogen uitlaten. Foto: Jiri Büller

 

VERSLAG OLIEBOLLENRIT 17 DECEMBER

Op 17 december 2016 werd de traditionele oliebollenrit gereden met de 766. Onder winterse omstandigheden werd een rondreis gemaakt door West-Nederland. Waarbij onder andere gereden werd via Gouda-Alphen en de Hoekse lijn. We hebben veel bekende gezichten gezien en er zijn ook een aantal nieuwe donateurs bij gekomen. De rit was volledig uitverkocht. Het verslag van de rit staat hier.

 
 

VERSLAG HEROPENING STATION BREDA

In het weekend van 10 en 11 september 2016 was treinstel 766 te gast bij de opening van het vernieuwde station van Breda. De 766 stond volop in de belangstelling en we bedanken de bezoekers voor de vele enthousiaste reacties. Het verslag staat hier.

 

 

VERSLAG DONATEURSRIT 2 JULI 2016

Op zaterdag 2 juli werd na 6 jaar weer een donateursrit gereden met treinstel 766. Het treinstel was enige dagen daarvoor al overgebracht van Leidschendam naar de Watergraafsmeer. Het treinstel reed als ledig materieel van naar Wormerveer waar werd kop gemaakt en het treinstel naar Zaandam reed waar de 766 onder grote belangstelling werd binnengehaald.

 

 

 

Vanuit Zaandam vertrok de 766 als TunnelExpress, metaforisch voor het onbekende zwarte gat genaamd revisie waarbij vooraf niet kon worden overzien hoe het zou aflopen. Vanuit Zaandam voerde de rit via de Hemtunnel en de Schipholtunnel naar Den Haag HS waar een half uur tijd was voor foto’s. Via de Rijswijktunnel en de Willem van Oranje tunnel bij Delft werd Rotterdam bereikt waar alweer een half uur foto stop werd gebruikt. De fotostops werden door het technisch team gebruikt om onder andere de temperatuur van de aspotten te controleren. Alles hield zich prima. De volgende bestemming was Eindhoven, dat via de Willemspoortunnel en de spoortunnel bij Barendrecht en Best bereikt werd. Te Eindhoven werd snel kop gemaakt en reed het treinstel wederom door de spoortunnel bij Best waarna via ’s Hertogenbosch, Arnhem en Deventer uiteindelijk Zwolle werd bereikt. In Zwolle was weer een korte fotostop. Daarna begaf de 766 zich op onbekend terrein, het was de eerste keer dat het treinstel over de Hanzelijn van Zwolle naar Lelystad reed. Via Almere werd eindbestemming Amsterdam CS bereikt alwaar een cameraploeg van SBS 6 TV-opnames maakte.

 

Vanuit de trein was goed te zien dat de 766 ondanks 6 jaar afwezigheid nog steeds onverminderd populair is. Op vrijwel ieder station stond wel een treinspotter de trein op te wachten. Mooi waren ook de blikken van nietsvermoedende reizigers op het moment dat zo’n ongebruikelijke trein langs rijdt. Op Rotterdam CS was zelfs een nietsvermoedende reiziger ingestapt die zich verbaasde over het mooi en schoon de trein was.

 

Een fotoverslag van de rit staat hier.

De uitzending van Hart van Nederland is via de volgende link te bekijken http://www.hartvannederland.nl/nederland/2016/markante-museumtrein-op-het-spoor/


RED DE HONDEKOP-VIER 766: WORD DONATEUR!

Door de hulp van de donateurs en vrijwilligers van Stichting Hondekop is het mogelijk geweest, de Hondekop 766 en Benelux-Hondekop 220.902 voor sloop te behoeden en een tweede leven als museumtreinstel te geven. Het zijn de enige nog bestaande beneluxtreinstel, de enige Hondekop-vier dat tevens het langste museumtreinstel van Nederland is. Meer informatie over donateur worden vindt u hier.

 

De Stichting Hondekop is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling!  

 

Steek je liever de handen uit de mouwen? We zijn op zoek naar gedreven en enthousiaste vrijwilligers die kunnen helpen met organisatorische werkzaamheden en vrijwilligers die kunnen helpen bij de revisie van het Beneluxtreinstel.


TREIN HUREN?

Wilt u voor een speciale gelegenheid een rit maken met onze mooie oude 766?
Dat kan! Vrijwel het gehele Nederlandse spoorwegnet staat tot uw beschikking. Het treinstel kan op vrijwel alle elektrische spoortrajecten (met uitzondering van de Betuweroute en de HSL Zuid) en stations in Nederland rijden. Van Groningen tot Maastricht, van Enschede tot Den Haag, van Den Helder tot Vlissingen. Uw eigen trein wordt ingepast in de dienstregeling van het overige treinverkeer. Professioneel en bevoegd treinpersoneel staat tot uw dienst. 

 

De 766 is te huur voor bedrijven en particulieren. Een huwelijksrit, een afscheids- of personeelsfeest, speciaal vervoer etc., bijna alles is mogelijk, inclusief uw cateringwensen. Onder meer de TROS, de Maag Lever Darm Stichting, NS Reizigers, Iglo/Mora, Cosmo Trucks (DAF-bedrijfswagendealers), Servex en diverse scholen die de 766 voor hun schoolreis nodig hadden, gingen u als huurder al voor. De opbrengsten uit de verhuur van ons stel besteden wij aan het behoud van dit knap stukje Nederlands industrieel erfgoed.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met verhuur@mat54.nl.

 

Wij zien u graag aan boord van ons treinstel!

 

 

 

STICHTING HONDEKOP OP MARKTPLAATS

U kunt bulletins, foto's, ansichtkaart, cabineritten en andere spullen op Marktplaats kopen. De opbrengst komt ten goede van de stichting Hondekop.

Zie Marktplaats. 

 

STICHTING HONDEKOP OP FLICKR

In de afgelopen jaren zijn er veel foto's gemaakt van onze Hondekop 766.
Een aantal van deze foto's is te zien op onze Flickr pagina: https://www.flickr.com/photos/mat54hondekop/
 
 
De Stichting Hondekop wordt ondersteund door QRail, makelaar in rollend materieel en juridische advisering in rail.

 

 

Zoeken op de website

Nieuw

Het eerste bulletin van 2017 is uit
Het eerste bulletin van 2017 is uit. In dit bulletin een verslag van de oliebollenrit, afscheid van de Hoekse lijn en hondekopherinneringen.
(Maandag 31 juli 2017)
Lees meer >>
Laatste boottrein Amsterdam - Hoek van Holland v.v., zondag 26 maart 2017
Inschrijving voor de laatste boottrein Amsterdam - Hoek van Holland v.v. met treinstel 766
(Vrijdag 3 maart 2017)
Lees meer >>
Het tweede bulletin van 2016 is uit
Het tweede bulletin van 2016 is uit. In dit bulletin onder andere het laatste verslag van de revisie van de 766, verslag van de donateursrit op 2 juli en een verslag van de opening van station Breda. Ook zijn er werkzaamheden geweest aan het beneluxtreinstel.
(Donderdag 5 januari 2017)
Lees meer >>
Meer >>

Mat54 Facebook

Prins Bernard Cultuurfonds Mondriaanstichting Roestrijden.nl Sponsor ons, en uw logo wordt hier geplaatst
Officiële website van de Stichting Mat´54 Hondekop-vier en Stichting Expoitatie en Onderhoud Mat´54